Język emocji: taniec

Język emocji: taniec

Uczestnicy kursów tańca demonstrują postępy i osiągnięcia.